گزارش بازار آهن – دی 1400


لیست قیمت های مرتبط

لیست قیمت مرتبطی وجود ندارد

دیدگاه‌های شما

دیدگاه های ثبت شده

0

دیدگاهی برای این پست ثبت نشده است.

 

گزارش بازار آهن – هفته اول دی 1400

🔺 استنلس استیل ⬇️

تحلیل بازار استنلس استیل در هفته ی گذشته، علیرغم اینکه نوسانات نسبی در بازار ارز شاهد بودیم ، قیمت اقلام استنلس استیل دارای ثبات بوده است .

 

🔺 نبشی و ناودانی ⬇️

در هفته ای که گذشت باتوجه به ثابت بودن بازار، نبشی و ناودانی افزایش نداشت، همچنان بازار ثابت است.

 

🔺 پروفیل ⬇️

در هفته گذشته به دلیل کاهش قیمت قراضه و به تبعیت آن کاهش قیمت ورق ارزش بهای پروفیل فولادی کاهش چشم گیری داشت .

 

🔺 ورق سیاه ⬇️

در هفته ای که گذشت باتوجه به کاهش شمش فولادی و نوسان نرخ ارز، قیمت ورق سیاه تقریبا کاهشی بود . از اول هفته تا امروز شاهد کاهش کیلویی 500ریال الی 1.500ریال بودیم.

 

گزارش بازار آهن – هفته دوم دی 1400

🔺 استنلس استیل ⬇️

از اول هفته تا به امروز با توجه به اینکه نوسانات کمی را در نرخ نیکل در بازار فلزات جهانی و نرخ دلار در بازار ارز شاهد بودیم ، بازار استنلس استیل دارای ثبات همراه با رکود تقاضا بوده است.

 

🔺 ورق سیاه ⬇️

در هفته ای که گذشت باتوجه به کاهش شمش فولادی و نوسان نرخ ارز و افزایش قیمت در بورس، قیمت ورق سیاه هم افزایش و هم کاهش داشت، سهم افزایش و کاهش تقریبا برابر بوده است.

 

🔺 پروفیل ⬇️

در هفته گذشته به دلیل ثبات نسبی قیمت ورق سیاه، قیمت پروفیل در مقاطع مختلف نیز تقریبا ثابت بود.

 

🔺 نبشی و ناودانی ⬇️

در هفته ای که گذشت باتوجه به ثابت بودن بازار، نبشی و ناودانی افزایش نداشت، همچنان بازار ثابت است.

 

گزارش بازار آهن – هفته سوم دی 1400

🔺 ورق سیاه ⬇️

در هفته ای که گذشت باتوجه به کاهش شمش فولادی و نوسان نرخ ارز قیمت ورق سیاه تقریبا کاهشی بود . از اول هفته تا امروز شاهد کاهش کیلویی 1.000ریال الی 2.000ریال بودیم.

 

🔺 استنلس استیل ⬇️

در هفته ی گذشته با اینکه قیمت دلار کاهش پیدا کرده است اما قیمت بازار اقلام استیل ثابت بوده و افزایش یا کاهش محسوسی نداشته است .

 

🔺 نبشی و ناودانی ⬇️

در هفته ای که گذشت باتوجه به ثابت بودن بازار، نبشی و ناودانی افزایش نداشت، همچنان بازار ثابت است.

 

🔺 پروفیل ⬇️

بدلیل کاهش قیمت ورق سیاه، مقاطع قوطی پروفیل در ابعاد مختلف نیز حدود ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ ریال کاهش قیمت داشت.

 

 

گزارش بازار آهن – هفته چهارم دی 1400

🔺 استنلس استیل ⬇️

در هفته ی گذشته با توجه به ثبات نسبی در نرخ ارز ، بازار استنلس استیل ثابت بوده است .

 

🔺 ورق سیاه ⬇️

در هفته ای که گذشت باتوجه به کاهش شمش فولادی و نوسان نرخ ارز قیمت ورق سیاه تقریبا کاهشی بود . از اول هفته تا امروز شاهد کاهش کیلویی 1.000ریال الی 7.000ریال بودیم.

 

🔺 نبشی و ناودانی ⬇️

در هفته ای که گذشت باتوجه به ثابت بودن بازار، نبشی و ناودانی افزایش نداشت، همچنان بازار ثابت است.

 

🔺 پروفیل ⬇️

بدلیل کاهش قیمت ورق سیاه، پروفیل فولادی با کاهش قیمت روبرو بود.

تماس بگیرید

محصولات