گزارش بازار آهن – بهمن 1400


لیست قیمت های مرتبط

لیست قیمت مرتبطی وجود ندارد

دیدگاه‌های شما

دیدگاه های ثبت شده

0

دیدگاهی برای این پست ثبت نشده است.

گزارش بازار آهن – هفته اول بهمن 1400

🔺 استنلس استیل ⬇️

در هفته ای که گذشت، با توجه به نوسانات قیمت استنلس استیل خارج از کشور که با توجه به قیمت نیکل و ارز رخ میدهد، بازار داخل ایران نیز با افزایش کمی همراه بوده است .

🔺 نبشی و ناودانی ⬇️

در هفته ای که گذشت باتوجه به افزایش قیمت کارخانجات وشمش بازار، نبشی و ناودانی افزایش 200 الی 500 تومان ومیلگرد 500 تومان داشت.همچنان بازار رو به بالا است.

🔺 پروفیل ⬇️

در هفته ای که گذشت با توجه به افزایش قیمت ورق سیاه، قیمت ها افزایشی بود

🔺 ورق سیاه ⬇️

در هفته ای که گذشت باتوجه به افزایش شمش فولادی و نوسان نرخ ارز قیمت ورق سیاه به شدت افزایشی بود . از اول هفته تا امروز شاهد افزایش کیلویی 8.000 ریال الی 12.000 ریال بودیم.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

گزارش بازار آهن – هفته دوم بهمن 1400

🔺 استنلس استیل ⬇️

در هفته ای که گذشت با توجه به اینکه افزایش یا کاهش شدیدی در بازار ارز شاهد نبودیم، قیمت بازار استنلس استیل ثابت بوده است .

🔺 نبشی و ناودانی ⬇️

در هفته ای که گذشت باتوجه به ثابت بودن بازار، نبشی و ناودانی افزایش نداشت.همچنان بازار ثابت است.

🔺 ورق سیاه ⬇️

در هفته ای که گذشت باتوجه به کاهش شمش فولادی و نوسان نرخ ارز و کاهش قیمت در بورس، قیمت ورق سیاه کاهشی بود . از اول هفته تا امروز شاهد کاهش کیلویی 8.000ریال الی 12.000ریال بودیم.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

گزارش بازار آهن – هفته سوم بهمن 1400

🔺 استنلس استیل ⬇️

در هفته ی گذشته با توجه به ثبات نسبی در نرخ ارز ، بازار استنلس استیل ثابت بوده است .

🔺 ورق سیاه ⬇️

در هفته ای که گذشت باتوجه به کاهش شمش فولادی و نوسان نرخ ارز، قیمت ورق سیاه تقریبا کاهشی بود . از اول هفته تا امروز شاهد کاهش کیلویی 1.000 ریال الی 5.000 ریال بودیم.

🔺 پروفیل ⬇️

در هفته گذشته به دلیل کاهش نسبی قیمت دلار، بازار پروفیل شاهد ثبات قیمت و کاهش نسبی ارزش پروفیل بودیم.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

گزارش بازار آهن – هفته چهارم بهمن 1400

🔺 استنلس استیل ⬇️

در هفته ی گذشته، بازار استنلس استیل ثابت بوده و شاهد نوسانات کمی در قیمت ها بودیم.

🔺 ورق سیاه ⬇️

در هفته ای که گذشت باتوجه به افزایش شمش فولادی و نوسان نرخ ارز، قیمت ورق سیاه به شدت افزایشی بود . از اول هفته تا امروز شاهد افزایش کیلویی 10.000 ریال الی 15.000 ریال بودیم.

🔺 نبشی و ناودانی ⬇️

در هفته ای که گذشت باتوجه به افزایش شمش فولادی و کارخانجات، قیمت نبشی و ناودانی 1000 ریال الی 3000 ریال افزایش داشت.