جدول وزن ناودانی سبک شاخه 12 متری

  • وزنسایز
  • 808
  • 10010
  • 12012
  • 14414
  • 16416
  • 20018
  • 22520
  • 25222
توضیحات