گزارش بازار آهن – اردیبهشت 1400


دیدگاه‌های شما

دیدگاه های ثبت شده

0

دیدگاهی برای این پست ثبت نشده است.

گزارش بازار آهن – هفته سوم اردیبهشت 1400

 

🔺نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد. در بخش محصولات ذوبی تیرآهن و میلگرد ثابت بود.

🔺نرخ ورق سیاه، قوطی پروفیل، لوله صنعتی و گازی کاهش از طرف دیگر نرخ نبشی، ناودانی، سپری و اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی افزایش یافت .

🔺اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام کردند . 

🔺تیرآهن ذوب آهن اصفهان در بنگاه، نسبت به روز گذشته رو به بالا بود و در روز های اخرهفته رو به بالا اعلام شد .

🔺نرخ انواع ورق سیاه، نسبت به روز گذشته 100 الی 300 تومان افزایش یافت . نرخ ورق (اکسین، کاویان، گالوانیزه، رنگی و روغنی )رو به بالا اعلام شد. 

🔺نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل، نسبت به روز گذشته ثابت اعلام شد.

🔺نرخ اکثر تولیدکنندگان پروفیل زد، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد . 

🔺نرخ انواع لوله (داربستی و مبلی ) نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد . نرخ لوله صنعتی، گازی ثابت اعلام شد.

🔺نرخ نبشی، ناودانی و سپری، نسبت به روز گذشته 200 تومان افزایش یافت .

🔺محصولات مفتولی (مفتول سیاه)، نسبت به روزهای گذشته ثابت اعلام شد.

🔺نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، نسبت به روز گذشته 100 تومان افزایش یافت.

🔺نرخ محصولات استنلس استیل، نسبت به روزهای گذشته به علت بالا رفتن دلار رو به بالا اعلام شده است.    


گزارش بازار آهن – هفته چهارم اردیبهشت 1400

 

🔺نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد. در بخش محصولات ذوبی تیرآهن و میلگرد ثابت بود.

🔺نرخ ورق سیاه، قوطی پروفیل، لوله صنعتی، گازی کاهش و نرخ نبشی ، ناودانی، سپری و اکثر تولید کنندگان شمش فولادی افزایش یافت .

🔺اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام کردند .

🔺تیرآهن ذوب آهن اصفهان در بنگاه در روز های آخر هفته رو به بالا اعلام شد .

🔺نرخ انواع ورق سیاه، نسبت به روزهای گذشته 200 الی 500 تومان افزایش یافت.

🔺نرخ ورق (اکسین، کاویان، گالوانیزه، رنگی و روغنی)رو به بالا اعلام شد و در آخر هفته کاهش یافت.

🔺نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل، نسبت به روز گذشته ثابت اعلام شد. نرخ اکثر تولیدکنندگان پروفیل زد، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد .

🔺نرخ نبشی، ناودانی و سپری، نسبت به روز گذشته 300 تومان افزایش یافت . محصولات مفتولی (مفتول سیاه)، نسبت به روزهای گذشته ثابت اعلام شد.

🔺نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، نسبت به روز گذشته 150 تومان افزایش یافت.

🔺نرخ محصولات استنلس استیل، نسبت به روزهای گذشته به علت بالا رفتن دلار رو به بالا اعلام شد.

تماس بگیرید

محصولات