فیلترها
درخواست تماس از کلیدآهن

شما میتوانید در کادر زیر اسم و شماره تماس خود را بگذارید. کارشناسان کلیدآهن در کوتاه ترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت.

اطلاعات خود را وارد کنید

توضیحات

قیمت سه راهی مانیسمان

کاربرد اصلی سه راهی مانیسمان چیست؟

کاربرد اصلی وعمده سه راهی مانیسمان گرفتن انشعاب از خط لوله اصلی میباشد.

سه راهی در چه اشکالی عرضه میشوند؟

سه راهی مانسمان به صورت سه راهی مساوی و سه راهی تبدیل در دسترس میباشد.

تفاوت سه راهی مساوی و سه راهی تبدیل چیست؟

سه راهی مساوی از هر جهت، سایز مساوی دارد و صرفا برای انشعاب از خط لوله اصلی کاربرد دارند و سه راهی تبدیل دو عمل انشعاب گیری و کاهش قطر نامی خط لوله اصلی را با هم ایفا میکند.