گزارش بازار آهن – شهریور 1400


گزارش بازار آهن – هفته اول شهریور 1400

🔺 ورق سیاه ⬇️

در هفته ای که گذشت باتوجه به نرخ افزایشی ارز قیمت ورق سیاه افزایش یافت مقدار افزایش 2.000 ریال الی 5.000 ریال می باشد.همچنان بازار ثبات ندارد و شاهد بازار متلاطمی هستیم.

🔺 استنلس استیل⬇️

با توجه به تعطیلی هفته گذشته ، روز اول هفته بازار استیل متلاطم بود، و اغلب قیمت اعلام نمیکردند تا بازار به یه ثبات برسه ، منتهی از روز دوم هفته دلار به صورت افزایشی بوده و نیکل هم رو به بالا بود، به همین دلیل در کالا های استنلس استیل با افزایش قیمت رو به رو بودیم.

🔺 لوله فولادی ⬇️

با توجه به افزایش قیمت ارز هر چند روز گذشته بازار لوله بشدت رو به افزایش بود ، تحولات سیاسی منطقه ای نیز مزید بر علت بوده است.

🔺 پروفیل ⬇️

به دلیل افزایش ارزش بهای ورق بازار با افزایش شدید قیمت پروفیل روبرو بودیم.

🔺 نبشی و ناودانی ⬇️

در هفته ای که گذشت باتوجه به نرخ افزایشی ارز قیمت نبشی و ناودانی افزایش یافت افزایش ۴٫۰۰۰ ریال الی ۶٫۰۰۰ریال می باشد.


گزارش بازار آهن – هفته دوم شهریور 1400

🔺 ورق سیاه ⬇️

در هفته ای که گذشت باتوجه به کاهش قابل توجه نرخ ارز و شمش فولادی و همچنین کاهش قیمت ورق سیاه در بورس قیمت ورق سیاه کاهش چشم گیری داشت از اول هفته تا امروز شاهد کاهش کیلویی 9.000 ریال الی 20.000 ریال بودیم.

🔺 استنلس استیل⬇️

با توجه به نزولی بودن قیمت دلار ،بازار همچنان متلاطم شد ، اکثر بازار استنلس استیل در اوایل هفته قیمت اعلام نمیکردن و منابع در انتظار ثبات قیمت دلار بودن ، تا اینکه آقای رییس جمهور اعلام کردن ارز به تعادل رسیده شود ! و بازار رو به پایین بوده ، با اینکه نیکل افزایشی بود ، و دلار کاهشی ، این نزول قیمت ، چشم گیر نبوده است

🔺 لوله فولادی ⬇️

در هفته ای که گذشت بدلیل کاهش شدید قیمت فولاد و نرخ ارز شاهد کاهش قیمت شدیدی بودیم

🔺 نبشی و ناودانی ⬇️

در هفته ای که گذشت باتوجه به کاهش قابل توجه نرخ ارز و شمش فولادی و همچنین کاهش قیمت کارخانجات  نبشی و ناودانی کاهش چشم گیری داشت از اول هفته تا امروز شاهد کاهش کیلویی۶٫۰۰۰ ریال الی ۷٫۰۰۰ریال بودیم.


گزارش بازار آهن – هفته سوم شهریور 1400

🔺 ورق سیاه ⬇️

در هفته ای که گذشت باتوجه به کاهش قابل توجه شمش فولادی و نوسان نرخ ارزقیمت ورق سیاه کاهش داشت از اول هفته تا امروز شاهد کاهش کیلویی 5.000 ریال بودیم.البته پیش بینی میشود که قیمت ورق سیاه در هفته آینده روند رو به بالا داشته باشد.

🔺 استنلس استیل⬇️

با توجه به ثابت بودن قیمت دلار (رو رنج 27 تومن در گردش بوده ،200 تومن رفت بالا 300 اومد پایین ، 400 رفت بالا 200 اومد پایین ) ،بازار نسبتا ثابت بوده ، بلکه از هفته ی پیش قیمت ها کمی کاهش پیدا کرد در این هفته ، و منابع در انتظار ثبات قیمت دلار بودن ، تا اینکه آقای رییس جمهور اعلام کردن ارز به تعادل رسیده شود ! و بازار رو به پایین بوده ، این نزول قیمت ، چشم گیر نبوده است .

🔺 لوله فولادی ⬇️

در هفته ای که گذشت با توجه به افزایش بهای ارز لوله با افزایش قیمت روبرو شد.

🔺 پروفیل ⬇️

در هفته گذشته پیرو کاهش قیمت ورق سیاه شاهد کاهش قیمت بهای پروفیل فولادی بودیم.


گزارش بازار آهن – هفته چهارم شهریور 1400

🔺 ورق سیاه ⬇️

در هفته ای که گذشت باتوجه به کاهش قابل توجه شمش فولادی و نوسان نرخ ارزقیمت ورق سیاه کاهش داشت از اول هفته تا امروز شاهد کاهش کیلویی 12.000 ریال بودیم.

🔺 استنلس استیل⬇️

با توجه به ثابت بودن قیمت دلار،بازار نسبتا ثابت و رو به پایین بوده ، این نزول قیمت ، چشم گیر نبوده است .

🔺 لوله فولادی ⬇️

در هفته گذشته با توجه به ثبات نسبی قیمت دلار شاهد بازاری تقریبا ثابت در رابطه با لوله مانیسمان بودیم که کالای وارداتی می‌باشد ،
و در مقاطع لوله های درزدار که تولید داخلی می‌باشد با توجه به کاهش نسبی ارزش بهای ورق سیاه با بازاری کاهشی روبرو بودیم.

🔺 پروفیل ⬇️

با توجه به کاهش قیمت شمش آهن در هفته گذشته در مقاطع پروفیل شاهد کاهش نسبی قیمت ها بودیم.

🔺 نبشی و ناودانی  ⬇️

در هفته ای که گذشت باتوجه به کاهش قابل توجه نرخ ارز و شمش فولادی و همچنین کاهش قیمت کارخانجات، نبشی و ناودانی کاهش چشم گیری داشت از اول هفته تا امروز شاهد کاهش کیلویی۶٫۰۰۰ ریال الی ۷٫۰۰۰ریال بودیم.


گزارش بازار آهن – هفته آخر شهریور 1400

🔺 ورق سیاه ⬇️

در هفته ای که گذشت باتوجه به افزایش قابل توجه شمش فولادی و نوسان نرخ ارزقیمت ورق سیاه افزایشی بود از اول هفته تا امروز شاهد افزایش کیلویی 5.000 ریال الی6.000 ریال بودیم.

🔺 استنلس استیل⬇️

همچنان این هفته هم با توجه به ثابت بودن قیمت دلار،بازار نسبتا ثابت و رو به پایین بوده است.

🔺 مقاطع ⬇️

بازار استیل همچنان بی‌رمق و بدون تغییر محسوسی در جریان است. اما بازار دیگر مقاطع فولادی تحت تاثیر عوامل مختلف دچار نوساناتی شد.
پیشتر در تیرماه شاهد افزایش قیمت فولاد در نتیجه ی قطع برق کارخانه‌ها بودیم. این روزها با بهبود وضعیت برق‌رسانی و افزایش عرضه و همچنین وجود عواملی دیگر مانند کاهش دستوری قیمت ها در جهت کنترل بازار فولاد و نبود تقاضا، شاهد سیر نزولی بهای مقاطع فولادی هستیم.
بازار امروز ورق، پروفیل و مقاطع طویل هم هرچند با کاهش همراه بود، اما با نزدیک شدن به پایان روز، عده زیادی از مبادی و دارندگان کالا از فروش کالا خودداری نمودند. بسیاری بر این عقیده هستند که این عدم فروش تنها از سوی فروشندگان و برای وارد شدن شوک جهت توقف روند کاهشی قیمت ها در بازار فولاد است.

🔺 پروفیل ⬇️

به دلیل افزایش قیمت شمش آهن عرضه شده در بورس در اواسط هفته بازار پروفیل شاهد افزایش نسبی قیمت پروفیل بود.