مدیرعامل فولاد مبارکه تحریم شد


روز گذشته با اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، تحریم هایی جدیدی علیه ایران و مدیرعامل کارخانه فولاد مبارکه وضع شد.

به گزارش کلیدآهن، در این لیست سیاه تحریم شدگان نام حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت فولا مبارکه نیز به چشم می خورد.

در این میان آمریکا شرکت تولید فولاد خاص ژیانگیاین چین و یک شرکت اماراتی را نیز به اتهام دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران تحریم کرده است.

همچنین پیشتر آمریکا شرکت فولاد مبارکه را به همراه 12 شرکت دیگر از جمله فولاد صنعت بناب، ذوب آهن پاسارگاد، فولاد البرز غرب، فولاد زرند ایرانیان، ذوب آهن فولاد

خزر و… تحریم کرده بود.