گزارش بازار آهن – آبان 1400


گزارش بازار آهن – هفته اول آبان 1400

🔺 ورق سیاه ⬇️

در هفته ای که گذشت باتوجه به افزایش شمش فولادی و نوسان نرخ ارزقیمت ورق سیاه افزایش داشت. از اول هفته تا امروز شاهد افزایش کیلویی 5.000ریال الی 7.000ریال بودیم.

 

🔺 مقاطع طویل ⬇️

حوزه میلگرد افزایش داشت 100 الی 300 تومانی قیمت را شاهد بودیم .
تیرآهن نیز افزایش قیمت 20 هزار تومانی در اکثر سایز ها را به خود دید .
نبشی و ناودانی نیز با افزایش 100 الی 300 تومانی قیمت همراه بود .

 

🔺 استنلس استیل⬇️

این هفته با توجه به افزایش قیمت دلار و همینطور که در هفته های گذشته اعلام شده بود قیمت استنلس استیل با افزایش روبه رو بود، و اکثر منابع قیمتی اعلام نمیکردند !

 


 

گزارش بازار آهن – هفته دوم آبان 1400

🔺 استنلس استیل⬇️

هفته جاری بر خلاف هفته قبل که شاهد افزایش قیمت بودیم قیمت ها تغییری نداشت و نسبتا ثابت بوده است .

 

🔺 ورق سیاه ⬇️

در هفته ای که گذشت باتوجه به افزایش و کاهش شمش فولادی و نوسان نرخ ارزقیمت ورق سیاه هم افزایش و هم کاهش داشت سهم افزایش و کاهش تقریبا برابر بوده است.

 

🔺 نبشی و ناودانی ⬇️

در هفته ای که گذشت باتوجه به ثابت بودن بازار نبشی و ناودانی افزایش نداشت همچنان بازار ثابت است.

 

🔺 پروفیل ⬇️

در هفته گذشته با توجه به ثبات نسبی قیمت بورس ورق قیمت پروفیل تقریبا ثابت بود.

 


 

گزارش بازار آهن – هفته سوم آبان 1400

🔺 استنلس استیل ⬇️

هفته جاری قیمت ها تغییری نداشت و بلکه نسبتا کاهشی بوده است.

 

🔺 پروفیل ⬇️

در هفته ای که گذشت قیمت ورق تقریبا ثابت بود و پیرو آن قیمت پروفیل نیز روند ثابتی داشت.

 

🔺 ورق سیاه ⬇️

در هفته ای که گذشت افزایش و کاهش شمش فولادی و نوسان نرخ ارز را داشتیم ولی چون خرید وفروش در بازار کم هست، قیمت ورق سیاه ثابت مانده است.

 


 

گزارش بازار آهن – هفته چهارم آبان 1400

 

🔺 نبشی و ناودانی ⬇️

در هفته ای که گذشت باتوجه به ثابت بودن بازار، نبشی و ناودانی افزایش نداشت، همچنان بازار ثابت است.

 

🔺 ورق سیاه ⬇️

در هفته ای که گذشت باتوجه به افزایش و کاهش شمش فولادی و نوسان نرخ ارزقیمت ورق سیاه هم افزایش و هم کاهش داشت، سهم افزایش و کاهش تقریبا برابر بوده است.

 

🔺 استنلس استیل ⬇️

در اوایل هفته جاری با افزایش قیمت دلار قیمت ها افزایشی بوده منتهی مراتب از اواسط هفته قیمت ها ثابت بلکه کمی کاهشی نیز بوده است.

 

🔺 پروفیل ⬇️

در هفته گذشته با توجه به تغییرات قیمت ارز بار های وارداتی با افزایش روبرو شد اما بار های تولید داخل با ثبات نسبی روبرو بود.