لغو ممنوعیت سفر ایرانیان به آمریکا


جو بایدن می خواهد چهارشنبه با یک رشته فرمان اجرایی، برخی از دستورات ترامپ را لغو کند.

به گزارش کلیدآهن، چهارشنبه جو بایدن به طور رسمی اولین روز ریاست جمهوری خود را در کاخ سفید آغاز می کند.

او قصد دارد در اولین روز کاری خود تحریم های زیادی را فورا لغو کند که در میان آن ها آزاد سازی صدور ویزا برای سفر ایرانیان و ۶ کشور مسلمان دیگر به چشم می خورد.

از طرفی موضوع لغو تحریم نفتی ایران در فهرست امور فوری بایدن وجود ندارد.

بازگشت به پیمان اقلیمی پاریس، اعطای وام دانشجویی، مهاجرت، مسکن و… از موضوعاتی هستند که قرار است در روز چهارشنبه به آن پرداخته شود.